Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Giới thiệu - Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác CCD

Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo và Tư Vấn Kinh tế Hợp tác xã CCD

Trung tâm Đào tạo và Tư Vấn Kinh tế Hợp tác xã CCD

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác (CCD) thuộc Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 (CMARD 2) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng quan

Image

Tầm nhìn

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II trở thành tổ chức hàng đầu của Việt Nam về nghiên cứu khoa học, tư vấn và giáo dục - đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn mực quốc tế cho ngành nông nghiệp và cho xã hội với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại.
Xem thêm

Lịch sử hình thành

Năm 1983 Bộ quyết định chuyển phân hiệu I thành Trường Quản lý HTX NN TW2. Năm 1985 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định chuyển Trường Quản lý HTX TW2 thành Trường Quản lý NN TW2
Xem thêm
Image
Image

Mục tiêu

Trở thành Học viện Quản lý Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh Từ 2015 trở đi, mỗi năm cung cấp cho xã hội tối thiểu 1.000 sinh viên, học viên có trình độ đại học, sau đại học với trình độ ngoại ngữ thành thạo và có chuyên môn sâu cho ngành và cho xã hội.
Xem thêm

Sứ mạng

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II là địa chỉ cung cấp đáng tin cậy các giải pháp quản lý; đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, thái độ cho các nhà quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và cho xã hội.
Xem thêm
Image

Liên hệ

Doanh nghiệp