Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam - Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác CCD

Thông tin hợp tác xã

: Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam

: Nông nghiệp Miền Nam

: Cả nước

: 2021

Giới thiệu

– Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

 

– Phối hợp với các Bộ, Ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể; xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành, các khu vực và tổng kết, nhân diện rộng.

 

– Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

– Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giao. – Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 

– Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và các thành viên.

 

– Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 

Liên hệ giao dịch

Liên quan

Doanh nghiệp