Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Công Ty Liên Doanh HTX Vĩnh Phú - Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác CCD

Thông tin hợp tác xã

: Công Ty Liên Doanh HTX Vĩnh Phú

: Kinh doanh điện máy

: Trong nước và các nước trên thế giới

: 2020

Giới thiệu

Đại hội đảng viên Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V của Liên minh HTX tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai các chương trình hành động, các nhiệm vụ, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; đặc biệt đã tăng cường năng lực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phát triển kinh tế hợp tác, tạo sức bật mới góp phần đẩy mạnh phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc.

Toàn tỉnh có 198 hợp tác xã hoạt động trên 06 lĩnh vực, bao gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp – Thủy sản: 138 HTX (chiếm 69,70%); Quỹ tín dụng nhân dân: 24 đơn vị (chiếm 12,12%); Hợp tác xã Vận tải: 23 đơn vị (chiếm 11,62%); Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp: 05 HTX (chiếm 2,53%); Hợp tác xã Thương mại – Du lịch: 07 HTX (chiếm 3,54%); Hợp tác xã Tài nguyên và Môi trường (khai thác cát): 01 HTX (chiếm 0,51%).

Nhìn chung, các Hợp tác xã hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu hợp tác, tập hợp nông dân góp phần ổn định sản xuất ở địa phương. Một số hợp tác xã kiểu mới được hình thành, thu hút thêm thành viên và nguồn vốn đóng góp, bảo đảm ổn định được đầu vào và đầu ra cho các thành viên hợp tác xã. Đa số hợp tác xã hoạt động dịch vụ có lãi, tạo được lợi nhuận cho thành viên, có tích lũy để mở rộng phương án sản xuất, kinh doanh; các loại hình dịch vụ phục vụ cho thành viên hợp tác xã giá rẽ hơn tư nhân từ 5 – 20% góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương với thu nhập bình quân từ 02 – 03 triệu đồng/lao động/tháng, đóng góp tích cực vào các chính sách an sinh xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chi bộ luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc sinh hoạt Đảng, duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác phát triển Đảng…

Liên hệ giao dịch

Liên quan

Doanh nghiệp